Uluslararası Irak Sempozyumu

Yeni Yüzyıl Üniversitesinde “Irak’ta Gerçekleşen İnsan Hakları İhlalleri” temel başlığı ile gerçekleştirdiğimiz sempozyumda; kaynakları, maddi, sosyal ve kültürel zenginlikleri olmasına rağmen ve bu yüzden tarih boyunca çatışmaların yaşandığı sorunlu bir bölge olan Ortadoğu coğrafyasının en önemli ülkelerinden biri olan Irak bütün yönleri ile ele alındı. İki gün süren sempozyumda Amerikan işgali ile birlikte daha da içinden çıkılmaz bir hale gelen Irak’ta yaşanan sorunlara Arap, Türk ve batılı akademisyenler, hukukçular, gazeteciler ve uzmanlar çözüm aradılar. Sempozyum tebliğleri Uluslararası Irak Sempozyumu Tebliğler Kitabı adıyla Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak uluslararası kamuoyunun istifadesine sunuldu.