Uhub Türkiye Konya Buluşması

Hukukun tesisi ve hak ihlallerinin önlenmesi amacıyla 30 farklı ülkeden hukukçuların katılımıyla kurulan Uluslararası Hukukçular Birliğinin Türkiye Konya buluşması, 27, 28, 29 Temmuz 2012 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantı yazılı ve görsel basında geniş şekilde yer bulmuştur. Toplantı sonrası bir sonuç bildirgesi yayınlanmıştır.

TOPLANTI SONRASI YAYINLANAN SONUÇ BİLDİRGESİ:

Günümüz dünyasında hayat hakkı başta olmak üzere, insanların en tabii hakları ihlal edilmektedir. İnsanlar inançları veya farklı aidiyetleri nedeniyle acımasızca öldürülmektedir. Emperyalist amaçlarla sınırlar değiştirilmektedir. Irak, Afganistan, Suriye, Arakan(Burma) gibi ülkelerde günde onlarca insan öldürülmekte, kan akıtılmaktadır. Filistin ve Gazze’ye İsrail tarafından uygulanan devlet terörü ise dünya kamuoyunca görmezden gelinmektedir.

İnsanların haklarını ve onurlarını korumak üzere kurulan BM, dün Bosna Hersek’te olduğu gibi bu günde Arakan ve benzeri bölgelerde gerçekleşen toplu kıyım ve katliamlara zaman kazandırmakta ve insanların ölümüne zemin hazırlamaktadır. Bütün bunlar BM ve benzeri uluslararası örgütlerin işlevini yerine getirmediğini göstermektedir.

Hak ihlallerinin önlenememesi, uluslararası adil ve etkin sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını acil ve zorunlu kılmaktadır. Birliğimiz bu boşluğu doldurmak üzere dünya genelinde çalışmalar yapmayı kararlaştırmıştır. Din, dil, ırk, felsefi kanaat ve toplumsal aidiyet ayırımı yapmadan, hak ihlaline maruz kalan her insanı savunmak ve hakkına ulaşmasına çalışmak temel amacımızdır.

Bütün varlığın insanlığa emanet olarak verildiği ilkesinden hareket eden Birliğimiz, dünyamızın ve evrenin tahrip edilmesine de karşıdır. Bunu bir hak ihlali olarak görmektedir.

Birliğimiz bu toplantısında Arakan, Suriye,  Irak, Filistin, Gazze, Bahreyn, Doğu Türkistan ve benzeri ülkelerde yaşanan hak ihlallerini yerinde araştırma, ilgilileri dinleme ve raporlar hazırlama kararı almıştır. Hazırlanan bu raporlar uluslararası kamuoyuyla paylaşılacaktır. Katliamların artarak devam ettiği Burma için acilen bir sempozyum ve sergi düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Burma’daki katliama İslam İşbirliği Teşkilatı’nın sessiz kalması da üzüntüyle karşılanmıştır.

Birliğimiz, amacı doğrultusunda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine açıktır.

Hak ve adalet üzere yaşanan bir dünyayı birlikte oluşturmak temennisiyle  kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ULUSLARARASI HUKUKÇULAR BİRLİĞİ