2. Uluslararası Darbe ile Mücadele ve 15 Temmuz Sempozyumu

Uluslararası Hukukçular Birliği ve Türkiye Hukuk Platformu ortaklığında 16 Temmuz 2018 tarihinde “2. Uluslararası Darbe ile Mücadele ve 15 Temmuz Sempozyumu”nu gerçekleştireceğiz. İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonunda yapılacak sempozyum saat 09.00’daki açılış konuşmalarıyla başlayacak ve toplam 6 oturumdan oluşacak.

Av. Necati Ceylan, Prof. Dr. Mahmut Ak ve Yılmaz Akçil’in açılış konuşmalarının ardından

 • 15 Temmuz Demokrasi Mücadelesi
 • 15 Temmuz ve İslam Dünyası
 • Ulusal ve Uluslararası Medya Boyutuyla 15 Temmuz
 • Darbe Yargılamaları
 • Türkiye’nin Avrasya İlişkileri Ekseninde 15 Temmuz
 • Osmanlı’dan Günümüze Darbeler

ana başlıklarında altı oturum gerçekleştirilecek. Sempozyum oturumlarında yer alacak isimler sırasıyla şu şekilde:

 • Av. Hüseyin Aydın
 • Bekir Bozdağ
 • Mahir Ünal
 • Prof. Dr. Burhanettin Duran
 • Prof. Dr. Refik Korkusuz
 • Dr. Raşid Gannuşi
 • Av. Samir Altunkaynak
 • Dr. Tarık El Haşimi
 • Av. Hüseyin Kaya
 • Saadet Oruç
 • Prof. Dr. Ergün Yıldırım
 • Av. Dr. Mehmet Sarı
 • Av. Hüsnü Tuna
 • Av. Cüneyt Toraman
 • Av. Yasin Şamlı
 • Av. Figen Şaştım
 • Ömer Faruk Aydıner
 • Prof. Dr. Yasin Aktay
 • Prof. Dr. Alexandr Dugin
 • Dr. Ali Hüseynli
 • Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın
 • Prof. Dr. İlber Ortaylı

Sempozyum Programı:

16 Temmuz 2018, Pazartesi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Av. Necati Ceylan – Uluslararası Hukukçular Birliği Başkanı
Prof. Dr. Mahmut Ak – İstanbul Üniversitesi Rektörü
Yılmaz Akçil – Türkiye Adalet Akademisi Başkanı

BİRİNCİ OTURUM 10.00 – 11.00

Oturum Başkanı: Av. Hüseyin Aydın

“15 TEMMUZ DEMOKRASİ MÜCADELESİ”

Bekir Bozdağ
Mahir Ünal
Prof. Dr. Burhanettin Duran

Konu: “15 Temmuz Darbe ve İşgal Girişimine Tanıklığımız”

İKİNCİ OTURUM 11:15 – 12.15

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Refik Korkusuz

“15 TEMMUZ VE İSLAM DÜNYASI”

Dr. Rashid Gannuşi

Konu: “İslam Dünyasında Darbeler: Gelecek İçin Öngörüler”

Av. Samir Altunkaynak
Tarık El Haşimi

Konu: “Arap Dünyası ve 15 Temmuz”

ÜÇÜNCÜ OTURUM 12.30 – 13.30

Oturum Başkanı: Av. Hüseyin Kaya

“ULUSAL VE ULUSLARARASI MEDYA BOYUTUYLA 15 TEMMUZ”

Saadet Oruç

Konu: “15 Temmuz ve Uluslararası Medya”

Prof. Dr. Ergun Yıldırım

Konu: “Darbeler Yüzyılının Sonu: 15 Temmuz”

ÖĞLE YEMEĞİ 13.30 – 14.45

İstanbul Üniversitesi Profesörler Evi

 DÖRDÜNCÜ OTURUM 15.00 – 16:30

Oturum Başkanı: Av. Mehmet Sarı

“DARBE YARGILAMALARI”

Av. Hüsnü Tuna
Av. Cüneyt Toraman
Av. Yasin Şamlı
Av. Figen Şaştım
Ömer Faruk Aydıner

Konu: “15 Temmuz Darbe Yargılamaları”

 BEŞİNCİ OTURUM 16:45 – 17:45

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yasin Aktay

“TÜRKİYE’NİN AVRASYA İLİŞKİLERİ EKSENİNDE 15 TEMMUZ”

Prof. Dr. Alexandr Dugin

Konu: “Bölgedeki Jeopolitik Gerilimin Bir Parçası Olarak 15 Temmuz”

Dr. Ali Hüseyinli

Konu: “Türk Dünyası ve 15 Temmuz”

ALTINCI OTURUM 18:00 – 18:30

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın

“OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE DARBELER”

Prof. Dr. İlber Ortaylı

Konu: “Osmanlı Son Döneminde Darbeler ve Darbe Teşebbüsleri” 

DÜZENLEME KURULU

Av. Necati Ceylan

Yılmaz Akçil

Prof. Dr. Mahmut Ak

Prof. Dr. Yavuz Atar

Prof. Dr. Faruk Bilir

Prof. Dr. Refik Korkusuz

Prof. Dr. Yusuf Çalışkan

Dr. Mehmet Sarı

Av. Ahmet Akcan

Dr. Öğr. Üyesi Esra Alan Akcan

Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Erol

Ar. Gör. Gülnihal Ahter Yakacak

Av. Hüseyin Kaya

GENEL KOORDİNATÖR

Av. Ahmet Akcan

Yer:

İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Salonu,

Balabanağa Mahallesi, 34134 Fatih/İstanbul

İletişim / Kayıt: