BİRLİĞİMİZ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI VE AVRASYA HUKUK KURULTAYI

4 ve 5 Eylül 2014 tarihlerinde, Anayasa Hukukçuları Derneği, Hukukçular Derneği, Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB) ve Uluslararası Hukuk Merkezi tarafından, Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansının desteği ile Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nde 14 ülkeden gelen 300 hukukçu ve akademisyenin katılımıyla Avrasya Hukuk Kurultayı gerçekleştirilmiştir. İki gün boyunca alanında uzman akademisyenler ve hukukçular tarafından yoğun bir şekilde sunumlar gerçekleştirilmiştir. Kurultayın teması olan “Uluslararası Hukukta ve İslam’da Birlikte Yaşamak” konusuna uygun olarak hak ihlallerinin yoğun yaşandığı ülkeler çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Tüm bu tebliğ sunumlarının, müzakerelerin ve çalıştayların ardından aşağıda belirtilen sonuç metni hazırlanmıştır. ‘