HISTORY

FOUNDATION HISTORY OF INTERNATIONAL JURIST UNION (UHUB)

Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB) ilk kuruluş çalışmasına 1996 yılında başladı. 01.09.1996 – 06.09.1996 Tarihleri arasında Didim Caprice Hotel’da 15 İslam ülkesinden  100 kadar hukukçunun katılımı ile gerçekleşen ilk toplantıda Birliğin kuruluşu için ilke kararları alındı. Bu toplantıda aynı zamanda Birlik merkezinin İstanbul/Türkiye olması kararlaştırıldı. Ancak Türkiye’de gerçekleştirilen 28 Şubat 1997 Tarihli Post modern darbe dönemi ve şartları Birliğin kuruluşunun uzun bir süre ertelenmesine sebep oldu.

Türkiye’de yeniden Demokratik ortamın müsait hale gelmesi sonrası bu defa 26.08.2006 – 01.09.2006 Tarihleri arasında İzmir Çeşme Clap Familia Hotel’de yine pek çok İslam ülkesinden hukukçunun katılımı ile ikinci bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda Birliğin kuruluşu ile ilgili son değerlendirmeler yapıldı. Bu toplantı sonrası  kuruluş hazırlıkları tamamlandı ve derneğin kuruluşu için resmi başvuru hazırlıklarına geçildi.

Uluslararası faaliyet gösterecek dernekler ancak Bakanlar Kurulu kararı ile kurulabileceğinden  2009 yılı başında yapılan resmi başvuru sonrası uzun bir bürokratik aşamadan sonra 29.06.2009 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile Birliğimizin kuruluş işlemleri tamamlandı, kuruluş işlemlerinin tarafımıza bildirildiği 06.08.2009 Tarihi sonrası Birliğimiz faaliyete başladı.

Halen 32 İslam ülkesinden hukukçunun üye olduğu birliğimiz/derneğimiz, 8 yılı aşkın bir zamandır gerek yurt içinde ve gerek ise pek çok İslam ülkesinde faaliyetlerine devam etmekte, insan hakları ihlalleri ile ilgili bizzat sahada  çalışmalar yaparak, bilgi ve görgüye dayalı tarafsız Raporlar hazırlamaktadır.