Vizyon | Misyon

VİZYON

Ulusal ve uluslararası çapta olası hak ihlallerinin azaltılmasını sağlamak, dünya genelinde hak ihlallerine karşı ortak gündem oluşturmak ve bütün bu çabaları, insani duyarlılığı sürdürülebilir hale getirmek için örgütlenmektir.

MİSYON

Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB), ulusal ve uluslararası hak ihlallerini tespit etmek için sahada çalışmalar yapmayı; hem hak ihlallerine dikkat çekebilmek hem de yenilerinin önüne geçebilmek için faaliyetler düzenlemeyi ve bütün bu çalışmaları raporlamayı misyon edinmiştir.