Cumartesi, Mayıs 18, 2024
Ana SayfaHaberlerUHUB Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi

UHUB Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi

Sonuç Bildirgesi’nin Arapça ve İngilizcesini okumak için burayı ziyaret ediniz.

 Uluslararası Hukukçular Birliği’nin (IJU) Olağan Genel Kurulu, 12 Ocak 2024-14 Ocak 2024 tarihleri arasında Balıkesir/Türkiye’de toplandı. 

12.01.2024 tarihinde Toplantıda gündem maddeleri değerlendirildi, yönetim ve mali raporlar değerlendirildi, başkan, yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile seçildi. 

Olağan genel kurul gündeminin ardından, açılış oturumunda Suriye, Irak, Myanmar, Filipinler ve diğer bölgelerdeki durumlara dikkat çekilerek, dünya genelindeki önemli sorunlar ele alındı. UHUB, küresel adalet konusundaki kararlı duruşunu teyit ederken, ırk, din, inanç veya etnik kökenleri ne olursa olsun tüm bireylere adalet sağlanması konusundaki destek vurgusunu yaptı. 

13.01.2024 tarihinde Programın önemli bir bölümünde, uluslararası Filistin paneli yer aldı. Üyeler, Gazze’de devam eden İsrail saldırılarına odaklanan sunumlar ve tanıklıklarla etkileşimde bulundu. Oturumlarda konuşmacılar, durumun hukuki yönleri hakkında derinlemesine değerlendirmede bulundu ve Filistinlilere destek sağlama stratejileri oluşturuldu. UHUB, Filistinlilerin acılarını hafifletme ve İsrail’in uluslararası hukuk ihlallerini ortaya çıkarma yönündeki iradesini ortaya koydu. 

 Panel süresince aşağıda özetlenen hususlar ayrıntılı olarak ele alındı. 

1. Küresel düzeyde tüm terör örgütlerinin kınanması: 

UHUB, dünya genelindeki tüm terör örgütlerini şiddetle kınamaktadır. Terörün küresel barış ve güvenliğe olan yıkıcı etkilerine vurgu yaparak, bu tehditleri ortadan kaldırmak için birleşik uluslararası çabaların acil bir şekilde gerekliliğini vurgulamaktadır. 

 2. İşgal karşısında, uluslararası hukuka uygun bir şekilde, Filistin halkının direnme hakkının desteklenmesi ve tüm baskı biçimlerinin reddedilmesi: 

UHUB, bireylerin işgale karşı direnme hakkını savunurken, özgürlük ve egemenliğin önemini vurgulamaktadır. Her türlü baskı biçimini kesin bir şekilde reddetmekte ve tüm insanların zulümden uzak, özgür bir yaşam hakkına sahip olduğu temel prensibi üzerinde durmaktadır. UHUB, işgale karşı bağımsızlık ve özerklik için çaba harcayanları desteklemede dayanışma çağrısında bulunmaktadır. 

3. İsrail’in savaş hukukuna aykırı soykırım ve savaş suçlarına maruz kalan Filistinlilere tam destek verilmesi: 

UHUB, İsrail’in işlediği soykırım ve savaş suçlarına maruz kalan Filistin halkına tam destek vermektedir. Bölgedeki insani krizin ele alınmasının aciliyetine vurgu yapmakta ve bu suçlardan sorumlu olanların uluslararası hukuk karşısında hesap verebilirliğini sağlamak için uluslararası toplulukları kararlı eylemler almaya davet etmektedir. 

4. İsrail’in suçlarının kınanması ve bu suçlara devam etmek için ileri sürülen mazeretlerin reddi: 

UHUB, İsrail hükümetinin işlediği suçları şiddetle kınamakta ve bu suçları sürdürmek için ileri sürülen her türlü mazereti kesin bir şekilde reddetmektedir. İsrail otoritelerinin eylemlerinin detaylı bir şekilde incelenmesini talep etmekte ve bu tür ihlallerin cezasız kalmamasını sağlamak için üzerine düşen sorumluluğu almaktadır. 

5. Anında ateşkes-tüm İsrail birliklerinin Gazze’den çekilmesi ve Gazze’nin koşulsuz yeniden inşası için ablukanın kaldırılması çağrısı: 

Her geçen gün giderek artan saldırı ve zulüm karşısında, UHUB, derhal tüm İsrail birliklerinin Gazze’den çekilmesi için acil ateşkes çağrısında bulunmaktadır. Aynı anda, Gazze’nin ablukasının kaldırılmasını ve derhal yeniden inşa çabalarını destekler. UHUB, çatışmanın ardından bölgedeki sivil nüfusun acılarını hafifletmek için insani yardımın kritik bir ihtiyaç olduğunu vurgular. 

6. Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanı’ndaki (ICJ) davasına destek çağrısı: 

UHUB, Uluslararası Adalet Divanı’na Güney Afrika’nın davasını destekleme çağrısında bulunmaktadır. Adalet, eşitlik ve küresel ölçekte insan haklarına etkisi olan hukuki konuları ele alma konusundaki kolektif desteğin önemini vurgular. 

7. Gazze’deki tüm askeri operasyonları durdurma için ICJ’ye kalıcı bir emir talebi: 

UHUB, Uluslararası Adalet Divanı’ndan (ICJ) Gazze’deki tüm askeri operasyonları kalıcı olarak durdurmak için bir emir vermesini resmen talep eder. Bu proaktif adım, bölgede barışın kurulmasına ve silahlı çatışmalardan kaynaklanan insani acıların daha fazla önlenmesine hukuki bir çerçeve sağlamayı amaçlar. 

8. Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (ICC), İsrailliler tarafından işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlarla ilgili davaları kabul etme çağrısı: 

UHUB, İsrail tarafından işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlarla ilgili davaların Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) tarafından kabul edilmesini ister. Sorumluların hesap verebilirliğini sağlamanın ve uluslararası düzeyde adaletin sağlanmasının önemini vurgular. 

9. Gazze’deki acının sona ermesi için uluslararası kuruluşlar ve STK’lara işbirliği çağrısı: 

Gazze’deki insani krizin aciliyetinin farkında olarak, UHUB, uluslararası kuruluşlara ve STK’lara acil bir çağrıda bulunur. Derhal yardım sağlama, temel ihtiyaçları karşılama ve bölgedeki insanların acılarını sona erdirmek için kapsamlı bir çözüme yönelik işbirliği çabalarını destekler. 

10. Batılı çifte standartların durdurulması için uluslararası hukuka ve anlaşmalara uyulması çağrısı: 

UHUB, Batı politikalarındaki çifte standartlara son verilmesini, uluslararası hukuka ve anlaşmalara uyulmasını talep eder. Küresel ölçekte hukuki prensiplerin evrensel insan hakları çerçevesinde tutarlı ve adil bir şekilde uygulanmasının önemini vurgular. 

11. Tüm ülkelerin uluslararası hukuka uyması çağrısı: 

UHUB, tüm ulusların uluslararası hukuka evrensel bir bağlılık göstermesini savunur. Adalet, eşitlik ve insan haklarının hakim olduğu küresel bir ortamın oluşturulması için kolektif çabanın önemini vurgular. 

  • Batı Trakya’da zaman zaman ortaya çıkan Batı Trakya Türklerine yönelik hukuk ihlallerinin külliyen ortadan kalkmasını dilemektedir.
  • Hindistan ile Jamlu Kashmir arasında yaşanan hukuki problemler konusunda, BM’nin aktif görev almasını istemekte, hukuk dışı uygulamaların ortadan kaldırılmasını istemektedir.
  • Mayanmar’da yaşanan ve devam eden hukuksuzlukların ortadan kaldırılmasını, yerlerinden edilen kimselerin de yeniden mekanlarına dönüşünü kuvvetli bir şekilde desteklemektedir. 
  • Suriye’de devam eden katliamların da durdurulmasını istemektedir. Suriye’deki çözümün, barışçıl yollarla ve Suriye hükümetinin barışçıl çağrılara icabet etmesi ile mümkün olabileceğine inanmaktadır. 
  • UHUB, Doğu Türkistan’da bilhassa Uygur Müslümanlara karşı yapılan tüm ihlallerin derhal durdurulmasını talep etmektedir. İnanç özgürlüklerinin güvence altına alınmasına, dini öğretilerini ve ibadetlerini özgürce ve ayrımcılık olmaksızın uygulamalarının gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Ayrıca, Doğu Türkistanlı müslümanlara uygulanan her türlü çifte standart ve uluslararası hukuka aykırı zulmün derhal son bulmasını istemektedir. 

12. BM Güvenlik Konseyi’ne, anlaşmalara ve uluslararası hukuku ihlal eden çatışmalara müdahale ederek uluslararası barışın tesisini sağlamak için acil çağrı: 

UHUB, BM Güvenlik Konseyi’ne, anlaşmalara ve uluslararası hukuku ihlal eden çatışmalara müdahale ederek uluslararası barışın tesisinin sağlanması için acil bir çağrıda bulunur. Güvenlik Konseyi’nin küresel istikrarı sürdürme ve çatışmalara diplomatik çözümler getirme konusundaki kilit rolünü vurgular. 

Uluslararası Hukukçular Birliği (IJU), tüm bireylerin arka planları, etnik kökenleri, dinleri veya inançları ne olursa olsun, küresel adaletin peşinde kararlı bir bağlılıkla durmaktadır. Bu taahhüt, eşitlik, insan hakları ve herkes için adalet sağlama çabasını kapsar. UHUB, adil, kapsayıcı ve temel hakların korunmasını vurgulayarak, adaletin hüküm sürdüğü bir dünya için kararlı bir savunucu olarak durmaktadır. 

RELATED ARTICLES

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Most Popular

Recent Comments