Uluslararası Tahkim Kongresi Tebliğler Kitabı

Kitap, taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların devletin resmi yargı organları yerine, kendileri tarafından belirlenen hakemlerce çözümlendiği bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olmasıyla Uluslararası Hukuk’un yapı taşlarından olan Tahkim konusunda gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Tahkim Kongresi’nde sunulan tebliğlerden oluşmaktadır.